Over Mol d’Art

Contact en ligging

Mol d’Art
Vanelven BVBA
Industrieterrein1 16
3290 Webbekom (Diest)

Tel.: +32 (0)13 33 41 77
Fax.: +32 (0)13 33 47 04

info@moldart.be

Showroom

De showroom van Mol d’Art bevindt zich in de bedrijfsgebouwen in het Industrieterrein1  in Webbekkom. U kan er alle werkdagen terecht van 08u00 tot 17u00.

JAARLIJKS VERLOF VAN 21.12.2018 14.00 H TOT EN MET 01.01.2019

 

Atelier

De productie van Mol d’Art is verdeeld over twee van elkaar gescheiden bedrijfsgebouwen. In het eerste worden alle machines ontworpen en geassembleerd. De productie van verpakkingsmiddelen gebeurt om hygiënische redenen in een apart atelier.

Keuring en certificaten

Alle toestellen van Mol d’Art worden gekeurd door een erkende Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats.

Technisch Bureau Verbrugghen v.z.w. onderzoekt de toestellen in het kader van de laagspanningsrichtlijn, de wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne en maakt telkens een risicoanalyse volgens EN1080.

Alle beschikbare certificaten liggen ter inzage op de hoofdzetel van Mol d’Art.

ligging-moldart

 

https://www.google.be/maps/place/Industriepark+16,+3290+Diest/@50.9632702,5.0707023,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c13f182527db7b:0xb8cb4ad153ff35b3!8m2!3d50.9632702!4d5.072891